Reglement No Lumits 2017

20-21 mei 2017

Inschrijving:

 • Deelname aan No Lumits is op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen tijdens het evenement, No Lumits. Alle deelnemers (en vrijwilligers) zijn verzekerd.
 • Men kan zich inschrijven door een mail te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met de vermeldingen van de ploegnaam, de teamkapitein en de namen van de deelnemers.

Kids 20 mei 2017

 • Het inschrijvingsgeld bedraagt 80€ per team.
 • Elk team bestaat uit 6 deelnemers
 • De minimum leeftijd voor deelname is 8 jaar (of 8 jaar worden in 2017) tot maximum 15 jaar.
 • De deelnemers uit elk team blijven de hele dag dezelfde spelers. Ook de kapitein moet de hele dag dezelfde blijven.
 • In geval van blessures/uitval van spelers beslist de organisatie of vervanging toegestaan is. Een bewijs van blessures kan worden opgevraagd.
 • Er kunnen max 20 teams meedoen. Inschrijvingen kunnen tot dat dit aantal teams is behaald of tot 10 mei 2017.

Volwassenen 21 mei 2017

 • Het inschrijvingsgeld bedraagt 90€ per team.
 • Elk team bestaat uit 6 deelnemers
 • De minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar(of 16 worden in 2017).
 • De deelnemers uit elk team blijven de hele dag dezelfde spelers. Ook de kapitein moet de hele dag dezelfde blijven.
 • In geval van blessures/uitval van spelers beslist de organisatie of vervanging toegestaan is. Een bewijs van blessures kan worden opgevraagd.
 • Er kunnen max 28 teams meedoen. Inschrijvingen kunnen tot dat dit aantal teams is behaald of tot 10 mei 2017.

Betaling:

 • Het inschrijvingsgeld bedraagt respectievelijk 80€ per team (6 +2 personen) voor de kids en 90€ per team (6 + 1 personen) voor de volwassenen.
 • Het inschrijvingsgeld bevat: een deelnemersbandje per deelnemer, een gepersonaliseerd schema van de dag, een goodiebag.
 • Het inschrijvingsgeld dient te worden betaald op het rekeningnummer BE18 7506 7174 4865 met vermelding van de naam van de teamkapitein.
 • Het inschrijvingsgeld moet betaald worden binnen de 10 dagen na de inschrijving. Indien de gelden niet binnen de opgegeven termijn worden ontvangen, wordt de inschrijving geannuleerd.


Annulatie:

 • Voor 31 april wordt het ganse bedrag teruggestort
 • Tussen 1 mei en 7mei wordt er nog 45€ teruggestort
 • Na 7 mei wordt er nog 10€ teruggestort
 • Bij afwezigheid zonder verwittiging wordt er niets teruggestort

Aanmelden:

 • De kapiteins melden zich bij de organisatie:
  • Kids editie: tussen 11u en 11u30 voor: inschrijving, ophalen deelnemerspakket, dagplanning. No Lumits Kids start stipt om 12u.
  • Volwassenen:  9u en 9u30 voor: inschrijving, ophalen deelnemerspakket, dagplanning,.. No Lumits start stipt
 • Teams worden beschouwd als niet-deelnemend:
  • bij het niet(tijdig)aanwezig zijn
  • niet verwittigen van het afwezig zijn bij het aanmelden

Fairplay:

 • Iedereen dient de instructies van de wedstrijdleiding op te volgen i.v.m. de veiligheid en de voortgang van de activiteiten.
 • Bij spelen die met minder dan 6 spelers worden gespeeld, moeten de teams van tevoren beslissen welke spelers niet meedoen aan het spel. De niet - deelnemende leden nemen buiten de afrastering plaats en spelen bijgevolg niet mee.
 • Teams blijven gedurende de ganse dag dezelfde. Indien meerdere teams van 1 vereniging/vriendengroep (of ander gezelschap) deelnemen, mogen deze onderling niet wisselen.
 • Iedere deelnemer moet ten allen tijde zijn deelnemersbandje dragen.   

  

Proeven:  

 • Er is een gemeenschappelijk start- en eindsignaal van de spellen. Dit signaal wordt omgeroepen via de geluidsinstallatie. Het is de taak van de kapiteins om ervoor te zorgen dat zij altijd op tijd met hun team bij het volgende spel zijn, zodat er op tijd gestart kan worden. Het eindsignaal wordt ook omgeroepen en zal aangegeven worden door de spelleiding.
 • Puntenverdeling:
  • Per proef zal de puntenverdeling duidelijk vermeld en uitgelegd worden.
  • Het team dat (per proef) het beste scoort, krijgt het hoogst aantal punten bij de eind telling .De ploeg die als 2de eindigt (in diezelfde proef) krijgt 1 punt minder. De ploeg daarna nog een punt minder enzoverder.
  • Indien er ploegen zijn die hetzelfde aantal punten scoren of dezelfde tijd neerzetten, krijgen evenveel punten toegekend.
  • Bij een gelijke einduitslag wint het team dat het meeste aantal spellen gewonnen heeft. Indien dit een ex aequo oplevert, gaan we kijken naar het aantal tweede plaatsen enz.
  • Bij onsportief gedrag, vals spelen of niet deelnemen aan een proef, krijgt het team voor die proef geen punten.
  • De organisatie kan bij wanbedrag (zoals hierboven gemeld) beslissen om het team te diskwalificeren.
 • Protest:
  • Enkel de kapiteins kunnen officieel protest indienen bij de organisatie. Dit protest wordt op het einde van de dag beoordeeld.
  • Over de uiteindelijke uitslag beslist enkel de organisatie.

  

Kleren:

 • Om veiligheidsredenen mogen kleren met scherpe voorwerpen (riem, ringen, oorbellen,.. ) niet op de spelkussens. Piercings kan je best uitdoen of afplakken (ook voor je eigen veiligheid). Bij voorkeur worden er geen juwelen gedragen om te vermijden dat je achter iets blijft haken.
 • Neem zeker voldoende reservekleren mee (een deel van de proeven bevatten water, dus de kans dat je nat wordt is vrij groot)
 • Draag gemakkelijke sportkleren.  

EHBO:

 • Er is een post van het Rode Kruis aanwezig. Houd de spelregels in acht, dan is de kans op blessures (schaafwonden, kneuzingen,…) gering.

   

Veiligheid:

 • Op het speelterrein is geenglas toegelaten.
 • Op het terrein mag geen vuur gemaakt worden of gebarbecued worden.
 • Het is niet toegelaten om als toeschouwers binnen de afrastering van de spellen te komen, ook niet als de spellen op een bepaald moment niet gebruikt worden.
  • Kinderen mogen enkel onder begeleiding van een volwassene het evenementterrein betreden. Er liggen veel materialen op het terrein die niet geschikt zijn om mee te spelen (stroom, water,..).
  • De organisatie adviseert uit veiligheidsoverwegingen om als actief deelnemer tijdens het evenement beperkt(of bij voorkeur geen) alcoholhoudende drank te nuttigen.  

Eigen inbreng:

 • Uit respect voor de (betalende) sponsors, is het niet toegestaan om eigen spandoeken en/of reclameborden te plaatsen op het terrein. Deze zullen door de organisatie verwijderd worden en kunnen na afloop van het evenement terug opgehaald worden.
 • Er mogen geen flyers (voor fuiven, andere events,… )worden uitgedeeld op het event door niet-sponsors.

Kleedkamers:

 • er is beperkte kleedruimte en douchegelegenheid voorzien. Gelieve na het omkleden al je spullen terug mee te nemen uit de kleedkamer. De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal uit de kleedruimtes.
 • Wij verzoeken de deelnemers vriendelijk, doch met aandrang, geen eigen eten en drinken mee te nemen. Er zijn mogelijkheden genoeg om de inwendige mens aan te sterken tijdens de pauzes.  

Andere:

 • In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de organisatie. Dit besluit is bindend en er kan geen bezwaar worden ingediend.

Door het inschrijven en het betalen van de toegangsgelden verklaart men zich akkoord met dit wedstrijdreglement.

Neem alle regels in acht zodat we een geweldig evenement krijgen!!!