0496/ 81 10 75

”’

 

Op zaterdag 16 en zondag 17 mei 2020 aan het Schulens meer.

No Lumits is een spetterend evenement dat ook dit jaar weer twee dagen in beslag zal nemen. Op zaterdag 16 mei 2020 strijden de kinderen tussen 8 en 15 jaar tegen elkaar, alsook de mixed teams. Op zondag 17 mei 2020 is het de beurt aan de volwassenen (+16j).

Teams bestaan uit minimum 6 en maximum 8 personen. Elk team krijgt 10 minuten de tijd om zoveel mogelijk punten te scoren per proef. Er zijn 10 proeven/opdrachten, waarvan de meeste proeven plaatsvinden op luchtkastelen. Het team dat op het einde van de dag het hoogst aantal punten heeft gescoord mag zich uitroepen tot winnaar. Samenwerking, creativiteit, snelheid, lenigheid,.. ze komen allemaal aan bod! Uiteraard staat plezier maken op de eerste plaats.

De proeven staan overzichtelijk opgesteld waardoor het publiek een duidelijk overzicht heeft op het terrein en zijn favoriete team luidkeels kan toejuichen. Daarnaast voorzien we ook randanimatie, een springkasteel voor de kinderen en een rodeo! Uiteraard is er ook voldoende mogelijkheid om te eten en te drinken. Plezier, gezelligheid en vriendschap staan centraal!

No Lumits gaat door op zaterdag 16 en zondag 17 mei 2020 aan het Schulens meer.

Inschrijven en meer info:

Competitie:

 • Inschrijven met min 6 en max 8 deelnemers
 • Per proef kiest men 6 deelnemers die deelnemen aan die proef. !Gedurende die proef blijven deze 6 spelers continue dezelfde en zijn er (indien men met 7 of 8 ingeschreven heeft) 1 of 2 reserve spelers die aan deze proef niet zullen deelnemen! Bij de volgende proef kan er weer gekozen worden welke 6 spelers deze proef tot een goed einde zullen brengen.
 • 10 minuten speeltijd per proef

 Fun:

 • Inschrijven met min 6 en max 8 deelnemers
 • Alle deelnemers mogen alle proeven afleggen
 • 10 min speeltijd per proef

Kids (8-15 jaar)

 • Zaterdag 16 mei 2020 van 13u-18u
 • Teams van min 6 en max 8 deelnemers
 • Leeftijdscategorie 1: 8-11 jaar
 • Leeftijdscategorie 2: 12-15 jaar
 • Deelnemen in fun of competitie (zie hierboven)
 • Inschrijvingsgeld is 140€ (waarvan 40€ drank- en eetbonnen) per team

Mixed teams

 • Zaterdag 16 mei 2020 van 13u-18u
 • Teams van min 6 en max 8 deelnemers, waarvan er min 2 en max 4 volwassenen moeten zijn
 • Alle mixed teams zitten in één poule
 • Inschrijvingsgeld is 140€ (waarvan 40€ drank- en eetbonnen) per team

Volwassenen (vanaf 16j)

 • Zondag 17 mei 2020 van 10u-17u
 • Teams van min 6 en max 8 deelnemers
 • Leeftijdscategorie: vanaf 16 jaar
 • Deelnemen in fun of competitie (zie hierboven)
 • Inschrijvingsgeld is 170€ (waarvan 50€ drank- en eetbonnen) per team

Reglement No Lumits 2020

 

Deelname aan No Lumits is op eigen risico.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen tijdens het evenement, No Lumits.

 

Inschrijving:

Kids 16 mei 2020 => Competitie

 • Het inschrijvingsgeld bedraagt 140€ per team (waarvan 40€ bonnetjes).
 • Elk team bestaat uit 6 deelnemers incl. kapitein + 2 reserve. Elke proef mag telkens maar met 6 deelnemers gespeeld worden. Deelnemers beslissen zelf wie welke proef speelt.
 • De minimum leeftijd voor deelname is 8 jaar (of 8 jaar worden in 2020) tot max. 15 jaar.
 • De deelnemers uit elk team blijven de hele dag dezelfde spelers. Ook de kapitein moet de hele dag dezelfde blijven.
 • In g van blessures/uitval van spelers beslist de organisatie of vervanging toegestaan is. Een bewijs van blessures kan worden opgevraagd.
 • Er kunnen max 36 teams meedoen verdeeld over beide categorieën. Inschrijvingen kunnen tot dat dit aantal teams is behaald of tot 1 mei 2019.

Kids 16 mei 2020 => Just 4 Fun

 • Het inschrijvingsgeld bedraagt 140€ per team (waarvan 40€ bonnetjes).
 • Elk team bestaat uit minimum 6 en max. 8 deelnemers incl. kapitein.
 • Elke proef mag telkens met het volledige team gespeeld worden.
 • De minimum leeftijd voor deelname is 8 jaar (of 8 jaar worden in 2020) tot max. 15 jaar.
 • De deelnemers uit elk team blijven de hele dag dezelfde spelers. Ook de kapitein moet de hele dag dezelfde blijven.
 • In g van blessures/uitval van spelers beslist de organisatie of vervanging toegestaan is. Een bewijs van blessures kan worden opgevraagd.
 • Er kunnen max 36 teams meedoen verdeeld over beide categorieën. Inschrijvingen kunnen tot dat dit aantal teams is behaald of tot 1 mei 2019.

Volwassenen 17 mei 2020 => Competitie

 • Het inschrijvingsgeld bedraagt 170€ per team (waarvan 50€ bonnetjes).
 • Elk team bestaat uit 6 deelnemers incl. kapitein + 2 reserve. Elke proef mag telkens maar met 6 deelnemers gespeeld worden. Deelnemers beslissen zelf wie welke proef speelt.
 • De minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar(of 16 worden in 2020).
 • De deelnemers uit elk team blijven de hele dag dezelfde spelers. Ook de kapitein moet de hele dag dezelfde blijven.
 • In g van blessures/uitval van spelers beslist de organisatie of vervanging toegestaan is. Een bewijs van blessures kan worden opgevraagd.
 • Er kunnen max 42 teams meedoen verdeeld over beide categorieën. Inschrijvingen kunnen tot dat dit aantal teams is behaald of tot 1 mei 2019.

Volwassenen 17 mei 2020 => Just 4 Fun

 • Het inschrijvingsgeld bedraagt 170€ per team (waarvan 50€ bonnetjes).
 • Elk team bestaat uit 6 tot 8 deelnemers incl. kapitein. Elke proef mag telkens met het ganse team gespeeld worden.
 • De minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar(of 16 worden in 2020).
 • De deelnemers uit elk team blijven de hele dag dezelfde spelers. Ook de kapitein moet de hele dag dezelfde blijven.
 • In g van blessures/uitval van spelers beslist de organisatie of vervanging toegestaan is. Een bewijs van blessures kan worden opgevraagd.
 • Er kunnen max 42 teams meedoen verdeeld over beide categorieën. Inschrijvingen kunnen tot dat dit aantal teams is behaald of tot 1 mei 2019.

Betaling:

 • Het inschrijvingsgeld bedraagt respectievelijk 140€ per team (6 + 2 personen) voor de kinderen/mixed teams en 170€ per team (6 + 2 personen) voor de volwassenen.
 • Het inschrijvingsgeld bevat: een deelnemersbandje per deelnemer, een gepersonaliseerd schema van de dag en bonnetjes t.w.v. 40€ (kinderen/mixed teams) en 50€ (volwassenen).
 • Het inschrijvingsgeld dient te worden betaald op het rekeningnummer BE18 7506 7174 4865 met vermelding van de teamnaam en de naam van de teamkapitein.
 • Het inschrijvingsgeld moet betaald worden binnen de 10 dagen na de inschrijving. Indien de gelden niet binnen de opgegeven termijn worden ontvangen, wordt de inschrijving geannuleerd.

Annulatie:

 • Voor 21 april wordt het ganse bedrag teruggestort
 • Tussen 22 en 28 april wordt er nog 85€ teruggestort
 • Na 28 april zal er niets terug betaald worden
 • Bij afwezigheid zonder verwittiging wordt er niets teruggestort

Aanmelden:

 • De kapiteins melden zich bij de organisatie:

o   Kids-editie: tussen 12u30 en 12u45 voor: bevestigen aanwezigheid, ophalen deelnemerspakket, dagplanning,..  No Lumits start stipt om 13u.

o   Volwassenen: tussen 9u30 en 9u45 voor: bevestigen aanwezigheid, ophalen deelnemerspakket, dagplanning,..  No Lumits start stipt om 10u.

 • Teams worden beschouwd als niet-deelnemend:
 • bij het niet(tijdig)aanwezig zijn
 • bij verwittiging van afwezig zijn

Fairplay:

 • Iedereen dient de instructies van de wedstrijdleiding op te volgen i.v.m. de veiligheid en de voortgang van de activiteiten.
 • Bij spelen die met minder dan 6 spelers worden gespeeld, moeten de teams van tevoren beslissen welke spelers niet meedoen aan het spel (enkel van toepassing bij competitie). De niet - deelnemende leden nemen buiten de afrastering plaats en spelen bijgevolg niet mee.
 • Teams blijven gedurende de ganse dag dezelfde. Indien meerdere teams van 1 vereniging/vriendengroep (of ander gezelschap) deelnemen, mogen deze onderling niet wisselen.
 • Iedere deelnemer moet ten allen tijde zijn deelnemersbandje dragen.   

Proeven:  

 • Er is een gemeenschappelijk start- en eindsignaal van de spellen. Dit signaal wordt omgeroepen via de geluidsinstallatie. Het is de taak van de kapiteins om ervoor te zorgen dat zij altijd op tijd met hun team bij het volgende spel zijn, zodat er op tijd gestart kan worden. Het eindsignaal wordt ook omgeroepen en zal aangegeven worden door de spelleiding.
 • Puntenverdeling (competitie):
 • Per proef zal de puntenverdeling duidelijk vermeld en uitgelegd worden.
 • Het team dat (per proef) het beste scoort, krijgt het hoogst aantal punten bij de eind telling. De ploeg die als 2de eindigt (in diezelfde proef) krijgt 1 punt minder. De ploeg daarna nog een punt minder enzoverder.
 • Indien er ploegen zijn die hetzelfde aantal punten scoren of dezelfde tijd neerzetten, krijgen evenveel punten toegekend.
 • Bij een gelijke einduitslag wint het team dat het meeste aantal spellen gewonnen heeft. Indien dit een ex aequo oplevert, gaan we kijken naar het aantal tweede plaatsen enz.
 • Bij onsportief gedrag, vals spelen of niet deelnemen aan een proef, krijgt het team voor die proef geen punten.
 • De organisatie kan bij wanbedrag (zoals hierboven gemeld) beslissen om het team te diskwalificeren.

Protest:

 • Enkel de kapiteins kunnen officieel protest indienen bij de organisatie. Dit protest wordt op het einde van de dag beoordeeld.
 • Over de uiteindelijke uitslag beslist enkel de organisatie.

Kleren:

 • Om veiligheidsredenen mogen kleren met scherpe voorwerpen (riem, ringen, oorbellen,.. ) niet op de spelkussens. Piercings kan je best uitdoen of afplakken (ook voor je eigen veiligheid). Bij voorkeur worden er geen juwelen gedragen om te vermijden dat je achter iets blijft haken.
 • Neem zeker voldoende reservekleren mee (een deel van de proeven bevatten water, dus de kans dat je nat wordt is vrij groot)
 • Draag gemakkelijke sportkleren.  

EHBO:

 • Er is een post van het Rode Kruis aanwezig. Houd de spelregels in acht, dan is de kans op blessures (schaafwonden, kneuzingen,…) gering.

Veiligheid:

 • Op het speelterrein is geen glas toegelaten.
 • Op het terrein mag geen vuur gemaakt worden of gebarbecued worden.
 • Het is niet toegelaten om als toeschouwers binnen de afrastering van de spellen te komen, ook niet als de spellen op een bepaald moment niet gebruikt worden.
 • Kinderen mogen enkel onder begeleiding van een volwassene het evenementterrein betreden. Er liggen veel materialen op het terrein die niet geschikt zijn om mee te spelen (stroom, water,..).
 • De organisatie adviseert uit veiligheidsoverwegingen om als actief deelnemer tijdens het evenement beperkt(of bij voorkeur geen) alcoholhoudende drank te nuttigen.  

Eigen inbreng:

 • Uit respect voor de (betalende) sponsors, is het niet toegestaan om eigen spandoeken en/of reclameborden te plaatsen op het terrein. Deze zullen door de organisatie verwijderd worden en kunnen na afloop van het evenement terug opgehaald worden.
 • Er mogen geen flyers (voor fuiven, andere events,… )worden uitgedeeld op het event door niet-sponsors.

Kleedkamers:

 • Er is beperkte kleedruimte in tenten voorzien. Gelieve na het omkleden al je spullen terug mee te nemen uit de kleedkamer. De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal uit de kleedruimtes.
 • Wij verzoeken de deelnemers vriendelijk, doch met aandrang, geen eigen eten en drinken mee te nemen. Er zijn mogelijkheden genoeg om de inwendige mens aan te sterken tijdens de pauzes.  

Andere:

 • De organisatie kan bij wangedrag (zoals hierboven gemeld) beslissen om het team te diskwalificeren.
 • In g len waarin deze regeling niet voorziet beslist de organisatie. Dit besluit is bindend en er kan geen bezwaar worden ingediend.

Door het inschrijven en het betalen van de toegangsgelden verklaart men zich akkoord met dit wedstrijdreglement.

 Neem alle regels in acht zodat we een geweldig evenement krijgen!!!

Sponsor 1

sponsor 2