Algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen alsook op alle gesloten overeenkomsten van Body and Soul. De algemene voorwaarden kan je hieronder bekijken. Wij wijzen de toepassing van eventueel door u gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden hierbij uitdrukkelijk van de hand.