Artikel 1. Definities

 1. Body and Soul: Nathalie Severyns, h.o.d.n. Body and Soul, gevestigd in de Linkhoutstraat 81 3560 Lummen, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer BE0544.652.129
 2. Cadeaubon: elektronische, gedrukte of papieren cadeaubonnen die worden uitgegeven of verkocht door Body and Soul
 3. Cliënt: rechtspersoon of natuurlijk persoon die een cadeaubon ontvangt of koopt bij Body and Soul

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze cadeaubon voorwaarden

 1. Deze cadeaubon voorwaarden zijn van toepassing op alle door Body and Soul uitgegeven of verkochte cadeaubonnen.
 2. Deze cadeaubon voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de algemene voorwaarden van Body and Soul
 3. Door gebruik te maken van een cadeaubon van Body and Soul, aanvaardt de cliënt akkoord te gaan met deze voorwaarden en de algemene voorwaarden van Body and Soul.

Artikel 3. Cadeaubon

 1. Iedere cadeaubon is voorzien van een uniek code en wordt slechts één maal verstrekt. De cliënt dienst de cadeaubon (incl. de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder ook het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Body and Soul te worden verstrekt. Body and Soul behoudt zich het recht om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon (i.g.v. een elektronische cadeaubon de e-mail die door Body and Soul is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 2. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op de cadeaubonnen of in de e-mail waarin de code is opgenomen. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer gebruikt worden.
 3. Cadeaubonnen uitgegeven door Body and Soul zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen bij Body and Soul
 4. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

Actievoorwaarden en spelregels

Op alle winacties die door Body and Soul worden uitgeschreven, zowel op de website als via andere communicatie kanalen waaronder sociale media, zijn actievoorwaarden en spelregels van toepassing.

 

Winacties worden uitgeschreven onder de handelsnaam Body and Soul gevestigd te Lummen. Op winacties zijn volgende actievoorwaarden van toepassing.

 • Deelnemen aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een email hebt gestuurd met de gevraagde gegevens of een andere, voor de actie gevraagde (re)actie, volledig uitgevoerd hebt. Vanaf dat moment maak je kan om te winnen.
 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 • Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 • De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname tenzij de actie uitdrukkelijk wordt georganiseerd voor kinderen/jongeren.
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres of andere contact informatie waarmee aan de actie is deelgenomen.
 • Body and Soul kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 • De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Body and Soul voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. Meer informatie over het gebruik van persoonsgegeven door Body and soul kan men vinden in de privacyverklaring.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Body and Soul.
 • Body and Soul handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 • Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing.
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen uitgesloten worden van deelname.

Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Body and Soul. Je ontvangt uiterlijk binnen 15 werkdagen na ontvangst via e-mail ee